Politika e arkëtimit

Politika e arkëtimit

https://unavitapharmacy.com mundet, por nuk ka për detyrë, të respektojë kërkesat e arkëtimit, për arsyet më poshtë:

Nëse produkti nuk është dërguar: Si rezultat të problemeve me postën ose shërbimin korrier, ne nuk do t’ju dërgojmë e-mail për dërgesën. Varësisht çmimit të produktit https://unavitapharmacy.com mund të kërkojë ju fillimisht të dorëzoni një provë lidhur me dërgimin e raportit në postë ose shërbimin korrier, me të cilin përshkruhet dërgesa e parealizuar;

Nëse softueri ka defekte që nuk mund të riparohen: Megjithëse të gjitha produktet testohen në detaje para lëshimit në përdorim, mund të ndodhin gabime të papritura. Arsyen konkrete duhet t’ia dërgoni ekipit tonë të asistimit, që ai të aprovojë kërkesën tuaj për arkëtim;

Nëse produkti nuk është sipas përshkrimit: Kërkesat që bëhen në bazë të kësaj arsyeje shqyrtohen në veçanti dhe i nënshtrohen aprovimit tonë. Për të penguar rastet e këtij lloji, çdo klient inkurajohet të kontrollojë modelet falas (në formën e paraqitjeve me video, linqe demo, mostra produktesh, filmime në ekran) për çdo lloj produkti të ofruar, para se të bëhet blerja e tyre.