ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Добродојдовте на https://unavitapharmacy.com (“Сајт”). Ние разбираме дека интернет приватноста е важна за корисниците на нашата веб-страна, особено при водењето бизнис. Оваа изјава ги уредува нашите политики за приватност во однос на корисниците на Сајтот (” Посетители “) кои не посетуваат без бизнис регистрација и посетителите кои се регистрирани за вршење на деловни активности на сајтот и ги користат разните услуги што ги нуди Unavita (колективно,” Услуги “) (” Овластени клиенти “).

“Лични информации”

Се однесува на секоја информација која идентификува или може да се користи за идентификување, контактирање или лоцирање на лицето на кое се однесуваат тие информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, име, адреса, телефонски број, број на факс, e-mail адреси, финансиски профили, број и информации за кредитна картичка. Информациите што се идентификуваат, не ги вклучуваат информациите што се добиени анонимно (односно, без идентификација на поединечниот корисник) или демографските информации кои не се поврзани со идентификувано лице.

Кои лични информации се добиени?

Ние можеме да добиеме основни информации за корисничкиот профил од сите наши посетители. Ние ги добиваме следниве дополнителни информации од нашите овластени клиенти: имиња, адреси, телефонски броеви и e-mail адреси на овластени клиенти, суштината и обемот на бизнисот и суштината и обемот на рекламниот инвентар што овластените купувачи имаат намера да го купат или продадат.

 Кои организации ги добиваат информациите?

Покрај нашата директна колекција на информации, нашите сервисни служби (како што се компании за кредитни картички, клириншки куќи и банки), кои можат да обезбедат такви услуги, како што се кредитни, осигурителни и депозитни услуги, може да ги добијат овие информации од нашите посетители и овластени клиенти. Ние не контролираме како овие трети страни ги користат таквите информации, но бараме од нив да откријат како тие ги користат личните информации што им се дадени од посетителите и овластените клиенти. Некои од овие трети страни може да бидат посредници кои дејствуваат исклучиво како врски во дистрибутивниот синџир и не ги складираат, задржуваат или користат информациите што им се дадени.

Како сајтот користи лични информации?

Ние користиме лични информации за да ја прилагодиме страната, да направиме соодветни услуги и да ги исполниме барањата за купување и продавање на Сајтот. Ние можеме да испратиме e-mail на посетителите и овластените клиенти за истражување или купување и продавање на сајтот или информации поврзани со предметот на сајтот. Ние, исто така, можеме да користиме лични информации, со цел да ги контактираме посетителите и овластените клиенти во врска со конкретни прашања, или да ги обезбедиме бараните информации.

Со кого може да се споделуваат информациите?

Личните информации за овластени корисници може да се споделат со други овластени корисници кои сакаат да ги проценат потенцијалните трансакции со други овластени корисници. Ние можеме да споделуваме збирни информации за нашите посетители, вклучувајќи ја и демографијата на нашите посетители и овластени клиенти со нашите поврзани агенции и трети лица. Ние, исто така, нудиме можност “да се откажеме” од добивање информации или да бидете контактирани од наша страна или од било која агенција што дејствува во наше име.

Како се чуваат личните информации?

Информациите за лична идентификација собрани од Unavita се безбедно складирани и не се достапни на трети лица или вработени во Unavita, освен за употреба како што е наведено погоре.

Кои избори им се достапни на посетителите во врска со собирањето, користењето и дистрибуцијата на информации?

Посетителите и овластените корисници можат да се откажат од добивање на несакани информации од наша страна или од нашите продавачи и поврзани агенции, со тоа што ќе одговорат на е-пораките како што е наведено или ќе не контактираат лично, на ул. Велчо Атанасов 55, 1505 Софија, Бугарија.

Дали Cookies се користат на сајтот?

Cookies се користат од различни причини. Ние ги користиме за да добиеме информации за преференциите на нашите посетители и услугите што ги избираат. Ние, исто така, користиме Cookies за безбедносни цели односно да ги заштитиме нашите овластени корисници. На пример, ако овластениот клиент е најавен, а веб-странaта не се користи повеќе од 10 минути, автоматски ќе ги најавиме овластените купувачи.

Како Unavita ги користи информациите за најава?

Unavita користи информации за најава, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, IP адреси, интернет провајдери и пребарувачи, со цел да ги анализира трендовите, да го администрира Сајтот, да ги следи движењата на корисникот и да собира демографските информации.

Кои партнери или даватели на услуги имаат пристап до личните информации од посетителите и / или овластените корисници на сајтот?

Unavita склучи и ќе продолжи да склучува партнерства и други врски со голем број продавачи. Ваквите продавачи можат да имаат пристап до одредени лични информации за потребата за оценување на Овластените клиенти за подобност на услугата. Нашата политика за приватност не го покрива нивното добивање или користење на информациите. Откривањето на лични информации да се усогласи со закон. Ние ќе откриеме лични информации со цел да се усогласиме со судскиот налог или барање од агенцијата за спроведување на законот за објавување на информациите. Ние, исто така, ќе откриеме лични информации кога е неопходно, со цел да се заштити безбедноста на нашите посетители и овластени клиенти.

Како се одржува Сајтот на информации за лична идентификација?

Сите наши вработени се запознаени со нашата безбедносна политика и практики. Личните податоци за нашите посетители и овластени клиенти се достапни само на ограничен број квалификувани работници на кои им е дадена лозинка со цел да се добие пристап до информациите. Редовно ги ревидираме нашите безбедносни системи и процеси. Чувствителни информации, како што се броевите на кредитни картички или броевите на социјално осигурување, се заштитени со протоколи за шифрирање, со цел да се заштитат информациите испратени преку Интернет. Додека преземаме комерцијално разумни мерки за одржување, електронските комуникации и базите на податоци се предмет на грешки, упади и прекини, и не можеме да гарантираме дека таквите настани нема да се одвиваат и ние нема да бидеме одговорни за таквите појави спрема посетителите или овластените Клиенти.

Како посетителите можат да ги исправат сите грешки во личните информации?

Посетителите и овластените клиенти можат да не контактираат за ажурирање на личните информации или да ги исправат грешките преку е-меил на адресата info@unavitapharmacy.com

Дали посетителот може да ги избрише или деактивира информациите за лична идентификација на веб-страната?

На посетителите и овластените корисници им обезбедуваме механизам за бришење / деактивирање на лични информации од базата на податоци на сајтот преку контактирање. Меѓутоа, поради бекап и евиденција на бришењата, може да биде невозможно да се избрише запис од посетителот без да се задржат некои преостанати информации. Лицето кое бара деактивирање на лични информации, ќе ги има функционално избришани овие информации и ние нема да ги пренесуваме или користиме личните информации кои се однесуваат на тоа лице, на кој било начин.

Што се случува ако Политиката на приватност се промени?

Ние ќе им дозволиме на нашите посетители и овластени клиенти да бидат известени за промените во нашата политика за приватност преку објавување на такви промени на сајтот. Меѓутоа, ако ја менуваме нашата политика за приватност на начин кој може да предизвика откривање на лични информации, што посетителот или овластеното лице претходно побарало да не бидат обелоденети, ние ќе го контактираме таквиот посетител или овластен клиент за да му дозволиме спречување на таквото објавување.

Линкови:

https://unavitapharmacy.com содржи линкови од други веб-страни. Забележете дека кога ќе кликнете на една од овие адреси, ќе бидете префрлени на друга веб-страна. Ние ве охрабруваме да ги прочитате изјавите за приватност на овие поврзани сајтови, бидејќи нивните политики за приватност може да се разликуваат од нашите.