ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Добре дошли на https://unavitapharmacy.com (“Сайт”). Ние знаем,че интернет поверителността е важна за потребителите на нашия уеб сайт, особено ,ако управлявате бизнес. Настоящата декларация урежда нашите възгледи за поверителност по отношение на потребителите на Сайта (,,Посетители”), които ни посещават без бизнес регистрация и посетителите, регистрирани за извършване на бизнес действия на сайта и които използват различните услуги,предлагани от страна на Unavita ( колективно , ,,Услуги”) ( Клиенти с правомощия”).

,,Лични информации”

Отнася се на  всяка информация, която идентифицира или може да бъде използвана за идентифициране, свързване или локализиране на лицето, за което се отнася информацията, включително, но не само, като име, адрес, телефонен номер, номер на факс, електронна поща, финансови профили, номер и информации за кредитни карти. Идентификационната информация не включва информация, получена анонимно (т.е. без идентифициране на индивидуалния потребител) или демографска информация, която не е свързана с идентифицираното лице.

Кои лични информации са получени?

Можем да получим основна информация за потребителския профил от всички наши посетители. Получаваме следната допълнителна информация от нашите оторизирани клиенти: имена, адреси, телефонни номера и имейл адреси на оторизирани клиенти, естеството и обхвата на бизнеса и естеството и обхвата на рекламните  места, които оторизираните купувачи възнамеряват да купят или продадат.

Кои организации получават информациите?

Освен директния ни архив от информация, нашите сервизни служби (като компаниите за кредитни карти, клирингови къщи и банки), които могат да предоставят такива услуги, като  кредитни, застрахователни и депозитни услуги, могат да получат тази информация от нашите посетители и оторизирани клиенти.ние не контролираме как тези трети страни използват информацията, но изискваме от тях да ни информират как те използват личните информации, предоставени от посетителите и оторизираните клиенти.Някои от тези трети страни могат да бъдат посредници, които действат само като връзка в дистрибуторската верига и не съхраняват, задържат или използват предоставената им информация.

Как сайтът използва личните информации?

Ние използваме личната информация, за да приспособим страницата, да направим подходящите услуги и да отговорим на изискванията за закупуване и продажба на Сайта. Можем да изпращаме електронни писма до посетители и оторизирани клиенти за проучване или закупуване и продажба на сайта или информация, свързана с предмета на сайта.Също така, може да използваме личната информация с цел да се свържем с посетителите и оторизираните клиенти във връзка с конкретни въпроси или да осигурим поисканите информации.

С кого може да бъде споделена информацията?

Личната информация за оторизирани потребители може да бъде споделена с други оторизирани потребители, които искат да оценят потенциалните транзакции с други оторизирани потребители. Можем да споделяме събирателна информация за нашите посетители, включително демографски данни за нашите посетители и оторизирани клиенти, с  агенции и трети страни, с които си сътрудничим.Същевременно с това, предлагаме възможността ,,да се откажем” от получаването на информации или с вас да се свързват от наше име или от агенция, която действа от наше име.

Как се съхраняват личните информации?

Информацията за лична идентификация, събрана от Unavita, е безопасно съхранена и не е достъпна за трети лица или служители на Unavita, освен за случаите, посочени по-горе.

Кой избор е достъпен на посетителите във връзка със събирането, използването и разпространението на информации?

Посетителите и оторизираните потребители могат да откажат да получават нежелана информация от нас или от нашите доставчици и свързаните с тях агенции, като отговорят на имейли, посочени или  ако се свържат лично : ул. ,,Велчо Атанасов” 55, 1505 София, България.

Дали се използва Cookies на сайта?

Cookies се използва поради различни причини. Ние го използваме, за да получаваме информация за предпочитанията на нашите посетители и услугите, които избират. Използваме също ,,бисквитки” за целите на сигурността, а именно за защита на оторизираните ни потребители. Например, ако оторизиран клиент е влязъл в профила си и уеб сайта не се използва повече от 10 минути, автоматично ще регистрираме оторизираните купувачи.

Как  Unavita използва информациите за вход?

Unavita използва информация за вход, включително, но не само, IP адреси, интернет търсачка и доставчик,  да анализира тенденциите, да администрира сайта, да проследява движенията на потребителите и да събира демографска информация.

Кои партньори или доставчици на услуги имат достъп до личната информация от посетителите и / или  оторизираните потребители  на сайта?

Unavita сключи партньорство и ще продължи да сключва  и осъществява връзки с много доставчици. Доставчиците могат да имат достъп до определена лична информация, необходима за оценяване на оторизираните клиенти за допустимост на услугата. Нашата политика за поверителност не обхваща нейното получаване или използване .Предоставянето на лична информация  трябва да бъде направено според  закон. Ние ще разкрием лична информация, ако има съдебно  разпореждане или иск от страна на агенцията за прилагане на закона за обявяване на информация.Също така,ще предоставим лични информации,когато е необходимо, с цел да се защити сигурността на посетителите ни и оторизираните клиенти.

Как се поддържа Сайта на информации за лична идентификация?

Всички наши служители са запознати с нашата политика и практика за сигурност. Личните данни за нашите посетители и оторизираните клиенти са достъпни само на ограничен брой квалифицирани работници, на които е предоставена парола, за да получат достъп до информацията. Редовно преглеждаме нашите системи и процеси за сигурност. Поверителните информация, като номера на кредитни карти или социални номера, е защитена от протоколи за шифроване, за да се защити информацията, изпратена по Интернет. Предприемайки комерсиални разумни мерки за поддръжка, електронната комуникация и базите данни са предмет на грешки, пробиви и прекъсвания и не можем да гарантираме, че такива събития няма да се случат и ние няма да отговаряме за тези обстоятелства пред  посетителите или оторизираните клиенти.

Как посетителите могат за поправят всички грешки в личните информации?

Посетителите и упълномощените клиенти могат да се свържат с нас за актуализиране на личната информация или за отстраняване на грешки на електронната поща на : info@unavitapharmacy.com

Може ли посетител да премахне или деактивира личната информация за идентифициране на уеб сайта?

На посетителите и оторизираните клиенти им предоставяме,контактувайки  с тях, механизъм за премахване / деактивиране на личната информация от базата данни на сайта.Но,чрез архивиране и записване на изтриванията, може да стане невъзможни премахването на запис от посетителя, без да бъдат запазени някои други информации.На лицето,което ще поиска да бъдат премахнати лични информации, това ще бъде направено и ние, по никакъв начин, няма да използваме личните информации, които се отнасят на него.

Какво се случва,ако политиката за поверителност се промени?

Ще позволим на нашите посетители и упълномощени клиенти да бъдат уведомени за промените в правилата ни за поверителност, като промените ще бъдат публикувани в сайта.Но ако, променяме нашата политика за поверителност по начин, който може да предизвика откриване на лична информация, която преди това посетителят или оторизираното лице е поискало от нас да не бъде обявена, ние ще се свържем с посетителя или оторизирания клиент за да му разрешим да попречи на обявяването на информацията.

Линкове :

https://unavitapharmacy.com обхваща линкове от други уеб страници. Забележете,че след като кликнете върху един от тези адреси, ще бъдете прехвърлени на друг уеб сайт. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на тези свързани сайтове, тъй като техните правила за поверителност може да се различават от нашите.