TIBBİ GENEL KOŞULLAR

Tavsiyesiz

https://unavitapharmacy.com tıbbi koşullar ve tedaviler hakkında genel bilgiler içerir. Bilgiler aynı zamanda  tavsiye değildir ve bu şekilde muamele görmemelidir.

Sınırlı garantiler

https://unavitapharmacy.com adresindeki tıbbi bilgiler, açık veya kapalı, herhangi bir ifade veya garanti olmaksızın sağlanır. https://unavitapharmacy.com, adresinde tıbbi bilgi ile ilgili herhangi bir beyan veya garanti vermemektedir.

https://unavitapharmacy.com

Önceki paragrafta yazılanlara rağmen, https://unavitapharmacy.com aşağıda belirtileler garanti etmez:

(а) https://unavitapharmacy.com adresindeki tıbbi bilgiler kalıcı olarak kullanılabilir veya mevcut olabilir;yada

(б) медицинските информации на https://unavitapharmacy.com da ki tıbbi bilgiler bütünsel, doğru ve güncellenmiştir.

Profesyonel yardım

Https://unavitapharmacy.com adresindeki bilgilere doktorunuzdan veya diğer profesyonel sağlık uzmanların tavsiyesine alternatif olarak güvenmemelisiniz. Herhangi bir tıbbi çalışma hakkında sorunuz varsa, doktorunuzla veya diğer profesyonel sağlık uzmanınızla danışmalısınız. Herhangi bir tıbbi durumdan muzdarip olduğunuzu düşünüyorsanız, hemen tıbbi yardım almalısınız. Tıbbi yardım talebinizi hiçbir zaman ertelememeli, doktorunuzun tavsiyesine uymamalı ya da https://unavitapharmacy.com adresindeki bilgiler nedeniyle tedaviyi bırakmamalısınız.

Sorumluluğumuzun sınırlandırılması

Https://unavitapharmacy.com adresinde verilen tıbbi bilgilere güvenmenizden kaynaklanan ya da bunlarla ilgili herhangi bir zarardan sorumlu olmadığımızı kabul ediyorsunuz.

Ayrıca, https://unavitapharmacy.com adresinde okuduğunuz tıbbi bilgileri üçüncü bir tarafa aktarmamayı kabul edersiniz, çünkü bu üçüncü taraf bu tıbbi koşulları okuyamaz ve bilgilerde yer alan uyarıları anlayamaz.

Https://unavitapharmacy.com adresinde okuduğunuz medikal bilgileri, yazılı, elektronik veya sözlü olarak, üçüncü bir tarafa aktarmanız gerekiyorsa, işlemlerinizin sonucu olarak kısmen veya tamamen bilgi alan üçüncü taraflardan herhangi bir tazminat talebiyle karşı karşıya kalmayacağımızı ve tazminat talebi durumlarında bizi savunacağınızı kabul etmektesiniz. Başka bir deyişle, bilgileri aktardığınız üçüncü taraf başka bir üçüncü tarafa devretiyse,  üçüncü taraflarca açılan davaları tazmin etmeniz ve bizi savunmanız gereklidir.