MEDICINSKI OPĆI UVJETI

 Bez savjeta

https://unavitapharmacy.com sadrži opće informacije o medicinskim uvjetima i tretmanima. Informacije nisu savjeti i ne bi trebali biti tretirani kao takvi.

Ograničena jamstva

Medicinske informacije na https://unavitapharmacy.com pružane su bez nikakvih izjava ili   jamstava, ekplicitna ili inplicitna. https://unavitapharmacy.com ne daje nikakve  predstave  ili jamstva u vezi   medicinskih  informacija  na adresi https://unavitapharmacy.com.

 

Bez obzira na prethodnom stavku, https://unavitapharmacy.com ne jamči da su:

(a) medicinske informacije na adresi https://unavitapharmacy.com trajno dostupne ili uopće dostupne; ili

(b) medicinske informacije na adresi https://unavitapharmacy.com s  potpune, istinite, točne, ažurirane ili točne.

 

Stručna pomoć

Ne smete se oslanjati  na podatke sa  https://unavitapharmacy.com kao alternativu za savjete   svog liječnika ili drugih profesionalnih  zdravstvenih djelatnika. Ako imate nekih specifičnih pitanja o medicinskom radu, trebate se obratiti svom liječniku ili drugom profesionalnom davatelju zdravstvene  skrbi. Ako smatrate da patite od bilo kakvog medicinskog stanja, trebali biste odmah potražiti liječničku pomoć. Nikada ne   trebate odgoditi zahtjev za medicinsku pomoć, ne poštivati medicinski savjet ili prekinuti liječenje zbog informacija sa https://unavitapharmacy.com

 

Ograničenje naše odgovornosti

 

Slažete se da nas nećete smatrati  odgovornim za bilo kakvu štetu koja se javlja ili se odnosi na vaše oslanjanje na medicinske informacije koje se nalaze na https://unavitapharmacy.com.

Osim toga, slažete se da ne prenosite medicinske informacije koje čitate na https://unavitapharmacy.com trećoj osobi, jer ta treća osoba ne može pročitati ove medicinske uvjete i razumjeti upozorenja koja su uključena u te informacije.

Ako morate prenijeti medicinske informacije koje čitate na https://unavitapharmacy.com trećoj osobi, bilo pisanim , elektroničkim ili usmenim putem, slažete se da  nas obeštetite i branite od bilo kakvih zahtjeva za štetu bilo koje treća osobe  koja je kao rezultat vaših akcija primila informacije u cijelosti ili djelomično. Drugim riječima, ako treća osoba kojoj ste prenijeli informacije,  prenese   trećoj  osobi,   morate nam  nadoknaditi štetu i  obraniti     od tužbi trećih osoba.