МЕДИЦИНСКИ ОБЩИ УСЛОВИЯ

Без съвет

https://unavitapharmacy.com обхваща информациите за медицинските условия и лечение. Информациите не са съвети и не трябва да се приемат като такива.

Ограничени гаранции

Медицинските информации на https://unavitapharmacy.com се даваат без декларации или гаранции, изрично или имплицитно.https://unavitapharmacy.com не предостави и не дава гаранции във връзка  с медицинските информации на https://unavitapharmacy.com.

Независимо от предходния параграф, https://unavitapharmacy.com не гарантира, че:

(а) медицинските информации на https://unavitapharmacy.com ще бъдат непрекъснато достъпни или въобще достъпни;или

(б) медицинските информации на https://unavitapharmacy.com са пълни, верни, точни,актуални или прецизни.

Професионална помощ

Вие не можете да разчитате на информациите на https://unavitapharmacy.com како алтернатива на съвет от вашия лекар или от други професионални здравни работници. Ако имате някакви конкретни въпроси във връзка с някой медицински въпрос, трябва да се консултирате с вашия лекар или друг професионален работник от здравеопазването.  Ако смятате, че страдате от някакво заболяване, незабавно трябва да потърсите медицинска помощ. Никога не трябва да отлагате  потърсването на медицинска помощ, да не изпълнявате  съветите на вашия лекар или да спрете лечението поради информациите на https://unavitapharmacy.com.

Ограничаване на отговорността ни

Вие сте съгласни, че няма да ни подведете под отговорност за причинени щети, настъпили или свързани с вашето тълкуване на медицинските информации дадени на https://unavitapharmacy.com.

Освен това, сте съгласни да не пренасяте прочетената от вас медицинска информация на https://unavitapharmacy.com на трето лице, защото това трето лице не може да ги прочете медицинските условия и да разбере предупрежденията включени в информациите.

Ако трябва да предоставите медицинската информация, която сте прочели на https://unavitapharmacy.com на трето лице, без значение по кой начин-писмено, по електронен път, вие се съгласявате,че ще ни обезщетите за това и ще ни защитите от всякакви искове за нанесени щети от третата страна, която е получила информациите, като резултат от вашите действия, напълно или частично. С други думи, ако третата страна, на която сте предоставели информацията, пренесе информацията на друга трета страна,  трябва да ни обезщетите и защитите от исковете, направени от  третата страна.