Antispam

ANTISPAM

Çfarë është spam?

Në kontekstin e mesazheve elektronike, spam ka të bëj me mesazhet e padëshiruara, masive dhe të paselektuara, që zakonisht dërgohen me qëllime komerciale.

Unavita https://unavitapharmacy.com ndaj spam ka politikë me zero tolerancë.

Filtrimi automatik të spam

Sistemet e mesazheve https://unavitapharmacy.com automatikisht i skanojnë të gjitha mesazhet elektronike që mbërrijnë dhe i filtrojnë mesazhet që paraqiten si spam.

Problemet e filtrimit të spam

Sistemi i filtrimit të mesazheve nuk është 100% i saktë dhe kohë pas kohe mesazhet legjitime do të filtrohen nga sistemet https://unavitapharmacy.com .

Nëse mendoni se një gjë e tillë ka ndodhur me mesazhin që e keni dërguar ju, Ju lutemi të njoftoni pranuesin e mesazhit në një formë tjetër.

Ju mund të zvogëloni rrezikun që mesazhet të kapen me filtrat e spam duke dërguar një mesazh me tekst të zakonshëm (ose pa HTML), duke hequr çdo lloj shtojce dhe duke u siguruar se mesazhet tuaja skanohen para dërgimit.

Pranimi i mesazheve të padëshiruara nga https://unavitapharmacy.com

Mundësitë për të ftuar një mesazh nga https://unavitapharmacy.com ose një mesazh që është dërguar me sistemet https://unavitapharmacy.com, që mund tl konsiderohet si spam, janë të pakta, por nëse do të ndodh një gjë e tillë ju lutemi të na kontaktoni në https://unavitapharmacy.com, duke përdorur detajet më poshtë dhe rasti përkatës do të analizohet.

Ndryshimet e kësaj politike anti-spam

https://unavitapharmacy.com mund të ndryshojë politikën anti-spam në çdo moment, me publikimin e versionit të ri në këtë ueb faqe.